Międzynarodowy musical

Zespół Szkół w Kamionce już w najbliższych dniach stanie się miejscem międzynarodowego spotkania. Uczniowie z sześciu krajów europejskich przyjadą na podsumowanie projektu Comenius.

W niedzielę 17 maja w Zespole Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce pojawią się przedstawiciele szkół z Belgii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. Będą to uczniowie biorący udział w międzynarodowym projekcie Comenius. Wizyta  jest podsumowaniem projektu „Singing Europe”. Na zakończenie uczniowie przygotują wspólny musical, który będzie przedstawiał najważniejsze wartości: tolerancję, równość, wolność, solidarność, prawa obywatelskie, godność oraz wspólnotę europejską.
Od 1 sierpnia 2013 roku Gimnazjum w Zespole Szkół w Kamionce uczestniczy w programie Comenius „Śpiewająca Europa”. Projekt „SINGING EUROPE” adresowany jest do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły i jest realizowany dzięki środkom otrzymanym od Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
– Podstawowym celem projektu Comenius jest rozwijanie wrażliwości uczniów na kulturę i specyfikę życia w naszym kraju, możliwość skonfrontowania jej z realiami kulturowymi innych państw oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego obywatelstwa europejskiego – mówi dyrektor Urszula Wałejko – Projekt ma krok po kroku  poprowadzić młodych ludzi do odkrywania wartości, które niosą ze sobą tolerancja i demokracja. Założeniem projektu jest również stymulowanie kreatywności uczniów. Uczestnictwo młodzieży w programie to także inny sposób na naukę języków obcych.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.