Najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy

Nagrodzeni policjanci w konkursach Policjant Służby Kryminalnej 2015 r. i eliminacjach wojewódzkich do III Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. (fot. KWP Lublin)

Podkomisarz Cezary Ciołecki z KPP w Lubartowie najlepszym detektywem w województwie.

14 maja Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo w towarzystwie swoich zastępców wręczył dyplomy i puchary zwycięzcom konkursów dla policjantów.
W konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2015” na szczeblu wojewódzkim tytuł najlepszego policjanta dochodzeniowo-śledczego wywalczył podkom. Cezary Ciołecki z Lubartowa.

Konkurs odbywał się między 5 a 7 maja w Lublinie. W zmaganiach wzięły udział drużyny z komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu. Każda z nich składała się z: policjanta dochodzeniowo-śledczego, policjanta operacyjno-rozpoznawczczego, technika kryminalistyki oraz policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. W pierwszym dniu konkursu drużyny przystąpiły do sprawdzianu wiedzy zawodowej. Kolejną konkurencją był sprawdzian wiedzy praktycznej przeprowadzany w formie kazusu. Funkcjonariusze musieli wykazać się także umiejętnościami strzeleckimi. W kolejnych dniach konkursu na zawodników czekały sprawdziany praktyczne sprawdzające umiejętności na miejscu zdarzenia – w formie oględzin. Uczestnicy zawodów sprawdzali także swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Najlepsza drużyna będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 24-26 czerwca 2015 roku.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.