Strażacy świętowali

dzień strażaka-8

Awanse oraz odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków oraz osób wspierających swymi działaniami ochronę przeciwpożarową. Powiatowe uroczystości dnia strażaka przebiegały przy dobrej pogodzie i uroczystej oprawie.

Część oficjalną rozpoczął 16 maja przemarsz do bazyliki św. Anny i uroczysta msza święta koncelebrowana w intencji strażaków oraz ich rodzin, odprawiona pod przewodnictwem ks. kanonika Józea Huzara. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Lubartowie nastąpił przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pocztów sztandarowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubartowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie, Policji, jednostek OSP z terenu powiatu lubartowskiego na plac przed Pałacem Sanguszków, gdzie odbył się uroczysty apel, na którym wręczono odznaczenia i wyróżnienia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Tu oprócz nadania wspomnianych awansów i wyróżnień padło kilka ważnych dla lubartowskich strażaków słów. Zarówno wicewojewoda Marian Starownik jak i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Gustaw Włodarczyk oraz Starosta Fryderyk Puła mówili o coraz bardziej realnych planach budowy nowej siedziby komendy powiatowej. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego to budowa strażnicy na obrzeżach Lubartowa od strony Kocka mogła by ruszyć już w 2016 roku. Po części oficjalnej strażacy przygotowali pokaz ratownictwa technicznego. Uroczystości na placu zakończyła defilada pododdziałów.

Odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe otrzymali:

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył: st. kpt. Jana Białka, ogn. Krzysztofa Pękalę

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Minister Spraw Wewnętrznych nadał: mł. ogn. Radosławowi Czubackiemu, st. asp. Piotrowi Grygielowi,
st. kpt. Piotrowi Jabłońskiemu.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczyło Złotym „Znakiem Związku” druha Lecha Gąsiora.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhowi Grzegorzowi Poznańskiemu.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie odznaczyło
„Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: mł. kpt. Artura Daszczyka.

„Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: mł. ogn. Witolda Fiutkę,
mł. ogn. Piotra Grzeszczaka, sekc. Janusza Ogrodowskiego, mł. ogn. Piotra Przystupę.
„Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: asp. sztab. Daniela Jakubasa,
sekc. Łukasza Kowalskiego, sekc. Pawła Wróbla.

 

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

Do stopnia młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Jarosław Jedut.

Do stopnia starszego kapitana awansowany został kapitan Jan Białek.

Do stopnia kapitana awansowany został młodszy kapitan Dawid Kępa.

Do stopnia aspiranta awansowany został mł. asp. Arkadiusz Dołgań.

Do stopnia ogniomistrza awansowany został młodszy ogniomistrz Krzysztof Pękala.

Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali: starszy sekcyjny Wojciech Kasperek, starszy sekcyjny Krzysztof Nawrocki, starszy sekcyjny Sławomir Poręba.

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali: sekcyjny Arkadiusz Korba, sekcyjny Łukasz Kowalski, sekcyjny Paweł Wróbel.

Ludwik Grzywacz otrzymał list gratulacyjny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

 

 


http://oclubartow.pl


Comments are closed.