Laureatka i finalista z RCEZ

Alan Aftyka

Na znak uczczenia pamięci losów Polaków zesłanych na Sybierię, tragicznych czasach i ludziach uwikłanych w te wydarzenia zorganizowany został Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt: „Losy Polaków na Syberii”. Laureatem i finalistą konkursu został.

Zesłańcy Sybiru, więźniowie Gułagu, pomordowani w sowieckich kazamatach, poświęceni przez reżim komunistyczny byłego Związku Sowieckiego- to właśnie ich losom dedykowano ten konkurs.

Organizatorem konkursu było VI LO w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objęli: dr Jan Stanisław Ciechanowski, Jerzy Miller, prof. dr hab. Andrzej Białas, prof. dr hab. Michał Śliwa, Tadeusz Chwiedź i dr Marek Lasota. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 16 województw.

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przygotowali prace w trzech kategoriach: praca pisemna o charakterze historyczno- badawczym, praca plastyczna inspirowana historią Sybiraka, praca multimedialna- wywiad ze świadkiem.

Katarzyna Paśnik z klasy 3TH  została laureatką konkursu. Uzyskane przez laureata miejsce zostanie ogłoszone w dniu 16.06.2015r. podczas Gali finałowej w Krakowie. Praca historyczno- badawcza poświęcona została losom ppor. Czesława Broniek- więźnia obozu Borowicze. Niezwykle żmudne opracowanie stanowiło próbę ukazania losów człowieka w szerszym kontekście historycznym i w oparciu o dostępne badania naukowe. W pracy korzystano ze źródeł zarówno w języku polskim, jak również tłumaczono archiwalne fragmenty z języka rosyjskiego, przeprowadzony został wywiad ze świadkiem, dzięki pomocy córki naszego bohatera pani Marii Broniek. Ponadto Katarzyna postanowiła odpowiedzieć w tej pracy na pytanie, jaki jest stan wiedzy polskiej młodzieży o zesłańcach na Sybir, w oparciu o przeprowadzone przez siebie badanie ankietowe w klasie 3 TH. Opracowane wnioski pozwoliły poszerzyć kontekst tej pracy i wpłynęły na osiągnięty sukces.

W kategorii plastycznej Alan Aftyka z klasy 3TB zdobył I miejsce i tytuł finalisty.

Prace plastyczne przygotowali również Izabela Krzyżanowska z klasy 1TH i Paulina Topyła z klasy 3TH.

Pracę w kategorii multimedialnej- wywiad ze świadkiem, którego wraz z całą rodziną zesłano do Kazachstanu przygotowali Kamil Kurowski Eryk Symbor z klasy 2TB.

Info: Przegląd, Dorota Bułgajewska-Muzyka


https://interduo.pl/


Comments are closed.