Chodzą i namawiają na nową umowę na prąd

Przerwa w dostawie prądu,

Gmina Ostrówek rozesłała dzisiaj do części mieszkańców sms w którym ostrzega przed przedstawicielami firm, którzy nakłaniają do podpisania umów na dostawę energii.

– Ze względu na liczne uwagi wpływające do Urzędu Gminy Ostrówek dot. potencjalnych przedstawicieli Firmy Lubzel, informujemy, że pracownicy Zakładu Energetycznego nie przychodzą do mieszkańców w celu sporządzania nowych umów – takiej treści smsa otrzymali dzisiaj mieszkańcy gminy.

Urzędnicy informują, że każdy kto podpisał już taką umowę, zgodnie z prawem, ma możliwość do jej odstąpienia w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

O tym, że na terenie naszego powiatu spotkać możemy przedstawicieli firm energetycznych, którzy namawiają mieszkańców do podpisania umów pisaliśmy na łamach Przeglądu Lubartowskiego.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.