Specjalne teatry w Firleju

Teatry SSW Firlej 14

Działające przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, bursach, warsztatach terapii zajęciowej oraz internatach z województwa lubelskiego teatry zaprezentowały swoje dokonania podczas „V Plenerowego Przeglądu Tetralnego – nad jeziorem” w Firleju.

Przyjechały do nas grupy z całego województwa lubelskiego z przedstawieniami o różnej tematyce i różnym poziomie dostosowanym do ich dokonań edukacyjnych – mówi dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Firleju Helena Chadaj. I dodaje najważniejsza jest integracja, ale i prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych osób niepełnosprawnych intelektualnie, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów, wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi, wzbogacanie osobowości uczestnika przeglądu poprzez edukację teatralną, wskazywanie na pozytywne idee, zasady moralne oraz zachowania prozdrowotne.

V Plenerowym Przegląd „Nad jeziorem” odbywał się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Lubartowskiego. Imprezę dofinansował Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe.

 
Comments are closed.