Mundurowi z bronią w Lasach Kozłowieckich

Ćwiczenia obronne -11

W sobotę i niedzielę w okolicach Starego Tartaku, Stróżka i Dąbrówki można spotkać młodych ludzi w mundurach wojskowych i z bronią na ramieniu strzegących mostów, dróg i skrzyżowań.

Nie się czego obawiać to tylko ćwiczenia Federacji Organizacji Proobronnych. Organizatorami są członkowie-założyciele FOP – Stowarzyszenie FIA oraz Legia Akademicka. Miejscem dwudniowej symulacji militarnej Lasy Kozłowieckie. W trzydziestogodzinnym ciągłym ćwiczeniu bierze udział około 200 osób.

Całością działań będzie kierował wspólny sztab obu organizacji z udziałem przedstawiciela Pełnomocnika MON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych. W ramach ćwiczeń wykorzystywany jest system geolokalizacji oddziałów, łączność dalekiego zasięgu oraz pojazdy wojskowe. Uczestnicy używają pneumatycznych replik broni. Strony hipotetycznego konfliktu realizują następujące działania: działanie skryte, przenikanie, realizacja, zasadzki, odrywanie się od pościgu, patrole piesze i kołowe, prowadzenie konwojów. Zadaniem jednej ze stron jest zablokowanie szlaków komunikacyjnych lokalnego garnizonu. Symulacja ma na celu przećwiczenie przez każdą ze stron swoich struktur w danym modelu działania. Wspólne szkolenie ma na celu wzajemne zgrywanie pododdziałów.
Comments are closed.