Muzealne lekcje w Kozłówce

Majówka w Kozłówce (fot. M. Januszek)

Spotkania z historią Polski z czasów Jana III Sobieskiego oraz warsztaty fotograficzno-ornitologiczne. To propozycje zajęć fakultatywnych, które poleca Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Zajęcia historyczne poprowadzi Krystyna Zlot. To regionalistka, malarka, pasjonatka historii naszej ojczyzny. W programie lekcji znajdzie się prezentacja multimedialna dotycząca czasów Jana III Sobieskiego z tematem wiodącym „Tajemnica zwycięstw husarii polskiej”, pokazy prac inspirowanych tym okresem (m.in. kopia obrazu J. Matejki „Sobieski pod Wiedniem”) oraz warsztaty malarsko-rysunkowe. Oferta zajęć jest skierowana do wszystkich bez względu na wiek. Koszt zajęć, odbywających się na I piętrze Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, wynosi 100 zł od grupy (do 25 osób).
Prowadzącą zajęcia ornitologiczno-fotograficzne będzie Magdalena Niedziałek, pasjonatka fauny, podróżniczka, autorka wielu wystaw fotograficznych. Uczestnicy warsztatów będą mogli nauczyć się rozpoznawania gatunków i głosów ptaków oraz podstawowych zasad obserwacji przyrody i uwieczniania jej ptasich przedstawicieli na zdjęciach. W czasie warsztatów odbędą się także zajęcia praktyczne – w terenie w okolicach Kozłówki, Samoklęsk i Dąbrówki. W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obserwacją przyrody i uwiecznianiem jej cudów na fotografiach. Koszt zajęć, odbywających się na I piętrze Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, wynosi 100 zł od grupy (do 25 osób). Ważne, aby w przypadku wyjazdu na warsztaty plenerowe dysponować własnym transportem. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć muszą mieć aparaty cyfrowe.
Do turystów indywidualnych odwiedzających nasze Muzeum kierujemy zaproszenie do wzięcia udziału w weekendowych warsztatach Magdaleny Niedziałek. Odbywają się w soboty o godz.10.00. Koszt zajęć nie ulega zmianie (100 zł/grupa do 25 osób).
Udział w zajęciach można zgłaszać telefonicznie +48 81 85 28 318 lub za pośrednictwem maila (edukacja@muzeumzamoyskich.pl).
Szacunkowy czas trwania zajęć wynosi około 1,5 godziny.
Comments are closed.