Konkurs fotograficzny z Muzeum Zamoyskich

(fot. M. Januszek-Surdacka)

Muzeum w Kozłówce zachęca wszystkich do spojrzenia „Pawim okiem” na przypałacowe rośliny i zwierzęta.

Organizatorzy zachęcają zwiedzających i okolicznych mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym „Pawim okiem”. Tematem zdjęć ma być przyroda: flora i fauna podpatrzona na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Najlepsze zdjęcia zostaną  nagrodzone (dyplomy, albumy pamiątkowe oraz grafiki związane z Muzeum). Trafią także na wystawę przygotowaną w kozłowieckiej galerii „Z ogrodu” we wrześniu b.r. Ekspozycję będzie można oglądać bezpłatnie w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa.

Oto regulamin naszego konkursu:

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Pawim okiem”

Regulamin:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Celem konkursu jest:
– Popularyzacja i promocja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozłówce jako miejsca plenerów fotograficznych
– Pobudzenie kreatywności twórczej autorów zdjęć
– Zachęcenie do fotografowania i konfrontacji swoich prac z innymi pasjonatami tego hobby.
5. Przesyłając zdjęcie, jego autorzy wyrażają zgodę na jego bezpłatną publikację na internetowych stronach Muzeum, portalach społecznościowych (FB, Twitter, Gogle +) oraz w mediach, zainteresowanych konkursem, celem promocji autora i organizatora konkursu.
6. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
7. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG w rozdzielczości 300 dpi / krótszy bok min. 1000 pix/, pod adresem: promocja@muzeumzamoyskich.pl w terminie od 22.07 do 30.08.2015 roku. Do zdjęcia należy dołączyć dane o autorze: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
8. O wyborze najlepszego zdjęcia zdecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 września 2015 r., a laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą pocztową/mailową.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac tego autora w następnych konkursach.
11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.