Wójt Uścimowa: oszczędzaj wodę

(fot.PL)

Za podlewanie trawników i mycie samochodów wodą z wodociągu w czasie suszy w gm. Uścimów grozi kara grzywny.

Wójt Gminy poinformował wczoraj na stronie urzędu o wprowadzeniu zakazu używania wody pitnej do celów innych niż podstawowe. Zakaz dotyczy podlewania trawników, ogródków, upraw, mycia pojazdów, sprzętu rolniczego, a także pobierania wody do celów innych niż socjalno–bytowe z wodociągu gminnego na terenie Gminy Uścimów.

Pracownicy Urzędu Gminy zostali upoważnieni do kontroli mieszkańców, a osoby nieprzestrzegające zakazu będą pociągane do odpowiedzialności karno–administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia co może skutkować karą grzywny od 20 do 5000 złotych.


https://interduo.pl/


Comments are closed.