Pierwsi laureaci stypendium starosty

Stypendyści.

Fryderyk Puła, starosta lubartowski przyznał pierwsze stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie rozpoczęli rywalizację o Stypendium Starosty Lubartowskiego. Na najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat czekała gratyfikacja finansowa. Przez cały pierwszy semestr uczniowie starali się o jak najlepsze wyniki w nauce, ale też z sukcesem próbowali swoich sił w konkursach wiedzy i olimpiadach naukowych. 

Pierwsi laureaci stypediów wzieli udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

 – Dzisiejsze spotkanie wieńczy Waszą pracę. Mam nadzieję, że to stypendium będzie jeszcze bardziej mobilizowało Was do nauki. Pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach człowiek musi się uczyć przez całe życie – powiedział Starosta Fryderyk Puła.

– Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w takich okolicznościach. Jest to pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Cieszę się, że w tym spotkaniu uczestniczą rodzice, gdyż wiem, jaka to ogromna przyjemność obserwować sukcesy dzieci. Życzę, żeby te sukcesy w dalszym życiu nadal Wam towarzyszyły – powiedział Kazimierz Sysiak, członek Zarządu Powiatu. 


Wśród laureatów pierwszej edycji stypendiów znaleźli się uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie.
Stypendium Starosty za pierwszy semestr otrzymali: Emilia Kozieł (RCEZ), Alicja Musik (RCEZ), Damian Ferenc (RCEZ), Kamil Banaś (RCEZ), Michał Cybul (RCEZ), a także uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie: Sylwia Kulikowska, Aneta Kabała oraz Małgorzata Dzięcioł. 


– W imieniu wszystkich stypendystów chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście za pomysł programu stypendialnego dla młodzieży uzdolnionej, a także Radzie Powiatu za jego uchwalenie. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy to jest dla nas ogromne wyróżnienie i bardzo cieszymy się, że nasza praca i zaangażowanie zostały dostrzeżone i docenione. To stypendium, które otrzymaliśmy bez wątpienia przyczyni się do realizacji naszych pasji, celów i marzeń. Mam nadzieję, że dzięki temu i naszej postawie, w przyszłości zostaniemy chlubną wizytówką naszego powiatu – powiedziała Aneta Kabała, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. 


„Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubartowski” został przyjęty w czerwcu ubiegłego roku. Celem programu jest wspieranie i promowanie uczniów uzdolnionych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu, a także zwiększanie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności. Program ma na celu zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.
Stypendium będzie przyznawane dwa razy w roku na okres jednego semestru. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły do 10 lutego za I semestr i do 10 lipca za II semestr.

Fot. powiatlubartowski.pl/ Anna Kołodyńska-Czanecka


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.