Cydr z Biedronki może wybuchnąć w rękach

CYDR fot. https://www.facebook.com/DzikiCydr/

Biedronka wycofała partię napoju Dzik Polski Cydr ze swoich sklepów. Okazuje się, że butelka w której znajduje się napój może wybuchnąć w rękach.

W wybranych partiach powyższego produktu stwierdzono wadę produkcyjną, która może prowadzić do samoistnego rozszczelnienia i uszkodzenia opakowania, co w skrajnych przypadkach może przebiegać bardzo gwałtownie – ostrzega Biedronka. Niezwłocznie po wykryciu wady wycofaliśmy wszystkie produkty z obrotu – poinformowało nas biuro prasowe Biedronki.

Sklep zaleca aby przed otwarciem butelki owinąć materiałem zabezpieczającym, np. ręcznikiem lub kartonem butelkę z napojem schłodzić. Następnie, po schłodzeniu, zachowując szczególną ostrożność, należy usunąć kapsel z butelki poprzez odkręcenie. W trakcie powyższych czynności butelka powinna być zabezpieczona zgodnie z opisem powyżej i utrzymywana w bezpiecznej odległości od twarzy. Ponadto, wybierając miejsce dla tych działań, trzeba uwzględnić możliwość gwałtownego wydostania się napoju z butelki. Po ustaniu ewentualnego samoczynnego wypływu zawartości, pozostała część płynu powinna zostać wylana z butelki do końca.

Wszyscy Klienci, którzy zakupili wadliwy produkt w dniach pomiędzy 25 czerwca, a 7 lipca 2015, mają zagwarantowany zwrot wydanych pieniędzy w dowolnym sklepie sieci Biedronka, w oparciu o przedstawiony paragon potwierdzający zakup lub poprzez zwrot pustych opakowań po wadliwym produkcie. Nie rekomendujemy zwrotu opakowań z zawartością ze względu na ryzyko ich rozszczelnienia w trakcie przenoszenia lub przewożenia.

Jednocześnie przedstawiciele Jeronimo Martins Polska S.A. podkreślają, że wspólnie z dystrybutorem produktu wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, tak aby wykluczyć występowanie tego typu sytuacji w przyszłości.


https://www.facebook.com/nzozanamed/


Comments are closed.