Rolnik Lubelszczyzny 2015

(fot. PL)

Wystartowała trzecia edycja konkursu na najlepszego rolnika województwa lubelskiego.

Do 14 września można zgłaszać kandydatury na najlepszych rolników w trzech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i ogrodnictwo. Kapituła konkursu w wyniku głosowania wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego od co najmniej 2 lat opłacają podatek rolny i składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Z konkursu wykluczeni są laureaci konkursu z poprzednich edycji. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest złożenie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie dwóch egzemplarzy formularza zgłoszeniowego do dnia 14 września 2015 rokudo godz. 15.00 w siedzibie Targów Lublin S.A. Kandydatów do tytułu Rolnika Lubelszczyzny mogą zgłaszać: sami rolnicy, wójtowie, starostowie, organizacje społeczno–zawodowe rolników, grupy producentów, związki branżowe rolników, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Lublinie, Lubelska Izba Rolnicza, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 24 listopada 2015 r. podczas Targów Vege Fruit Expo organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin S.A.

W poprzedniej edycji konkursu aż trzy nagrody przypadły rolnikom z powiatu lubartowskiego. Nagrodę za pierwsze miejsce w produkcji zwierzęcej otrzymał Łukasz Niedziela z Dębicy w gm. Ostrówek. Wyróżnienie otrzymał Dariusz Ogórek z Wolicy w gminie Abramów. Natomiast w kategorii gospodarstwo ekologiczne wyróznienie otrzymało gospodarstwo Polana z Ochoży koło Uścimowa.


https://interduo.pl/


Comments are closed.