Pierwsze dożynki Gminy Lubartów

dożynki skrobów -5

Dożynki gminy Lubartów w Skrobowie rozpoczęły cykl imprez, podczas, których rolnicy z powiatu lubartowskiego dziękują za tegoroczne plony.

Dożynki w Skrobowie zorganizowano po raz pierwszy 25 letniej historii odrodzonego samorządu. Poprzednie władze gminy dożynek przez 20 lat nie organizowały.

Pierwsze dożynki gminne rozpoczęła masz święta, po której przeprowadzono ceremoniał dożynkowych i konkurs wieńców. W ocenie jury w kategorii wieńców tradycyjnych najładniejszy był wieniec z Annoboru i to on reprezentował będzie gminę podczas dożynek powiatowych 6 sierpnia przed Pałacem Sanguszków. II miejsce przypadło sołectwu Chlewiska, natomiast III miejsce zajął wieniec z sołectwa Wandzin.

W kategorii wieńców współczesnych najwyżej oceniono wieniec ze Skrobowa i Skrobowa – Kolonii. II miejsce przyznano wieńcowi sołectwa Nowodwór, natomiast III miejsce przypadło wieńcowi sołectwa Baranówka

Dożynkom towarzyszył wyścig traktorów samoróbek, rzut gumowcem czy konkursy dla dzieci, koncert Orkiestry Dętej OSP z Lubartowa, występ zespołu młodzieżowego „Mała Rokiczanka” oraz występ kabaretu WEŹRZESZ.

Imprezę zakończył koncert zespołu MIG i pokaz laserowy.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.