Protestowali przeciwko podniesieniu śmietniska w Rokitnie

protest_w_rokitnie_2015_014

Mieszkańcy Gminy Lubartów protestowali w środę przeciwko podniesieniu śmietniska w Rokitnie. Dzisiejsza pokojowa manifestacja to pokłosie pozytywnej decyzji środowiskowej w tej sprawie, jaką wydał Krzysztof Kopyść, wójt gminy.

Mieszkańcy już w tamtym tygodniu złożyli do urzędu gminy pismo z informacją, że w środę i najbliższy poniedziałek zorganizują pokojową manifestację przy bramie wysypiska śmieci w Rokitnie. Postanowili w ten sposób zaprotestować m.in. przeciwko pozytywnej decyzji środowiskowej, jaką wydał wójt gminy Krzysztof Kopyść, otwierającej furtkę do podniesienia istniejącej już drugiej niecki wysypiska o kolejne 5 metrów w górę.

Według mieszkańców zgoda na podniesienie wysypiska spowoduje, że i tak już wysokie hałdy śmieci będą widoczne z za lasu, a smród z nich się wydobywający będzie jeszcze bardziej uciążliwy.

Mieszkańcy gminy przekonują, że trzeba doprowadzić do tego na co się zgodzili. Chodzi o plany Lublina dotyczące budowy trzeciej niecki.

– Na to jest zgoda. Po to ją wyraziliśmy, żeby właśnie zakończyć składowanie śmieci w górę na drugiej niecce – mówią.

Tymczasem Lublin nie śpieszy się z nową inwestycją i poszerzeniem wysypiska śmieci w Rokitnie. Władze Lublina chcą podnieść już istniejącą nieckę o kolejne 5 metrów. Niezbędna do tego była pozytywna decyzja środowiskowa, jaką wydaje wójt gminy.

Pierwsza wydana przez Krzysztofa Kopyści była negatywna. Uchyliło ją Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które uznało, że grupa mieszkańców nie może być stroną w sprawie. Sprawa wróciła więc do urzędników gminnych, którzy tym razem wydali pozytywną opinię.

– Zrobiliśmy tak, bo nie wpłynął w tym postępowaniu do nas żaden sprzeciw – tłumaczył na spotkaniu w gminie Krzysztof Kopyść, wójt Gminy Lubartów.

Tymczasem mieszkańcy mają zastrzeżenia do samego przekazywania informacji przez gminę i informowania mieszkańców o sprawach związanych z wysypiskiem w Rokitnie.

– Do tej pory te informacje były zawsze wysyłane do sołtysów i radnych. Tym razem o pozytywnej decyzji środowiskowej wydanej przez wójta dowiedzieliśmy się przez przypadek prawie 20 dni po jej wydaniu co uniemożliwia nam odwołanie się od niej – mówi w imieniu mieszkańców Robert Piętka, radny gminny.

Dzisiaj podczas manifestacji mieszkańcy przepuszczali samochody jadące na śmietnisko.

– Nie chcemy utrudniać pracy tylko wyrazić swój sprzeciw przeciwko temu co i jak się odbywa – mówią.

Mieszkańcy podpisali się także pod petycją skierowaną do Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina. Domagają się przyśpieszenia prac Lublina nad trzecią niecką i wycofania się z pomysłu podwyższania drugiej niecki.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.