Gmina Niedźwiada – 18.09.2015

logo_lgd

Wójt Gminy Niedźwiada i Prezes Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Zapraszają:

Mieszkańców, rolników, emerytów, samorządowców, przedsiębiorców, lokalnych liderów, przedstawicieli wspólnot religijnych, stowarzyszeń, fundacji, kół zainteresowań, regionalistów, kół gospodyń wiejskich, nauczycieli i uczniów szkół, przedstawicieli ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, wszystkich którym dobro lokalne leży na sercu i którzy chcą się włączyć w działania i prace nad strategią rozwoju społeczności Gminy Niedźwiada na spotkanie poświęcone pracom nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Celem spotkania jest poznanie problemów, potrzeb i opinii społeczności lokalnych oraz dokonanie analizy SWOT, które ułatwią prace nad strategią związaną z okresem finansowania 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Termin spotkania:

 18.09.2015 w godzinach 9.00 – 15.00

 Miejsce:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Niedźwiadzie

Niedźwiada Kolonia 43

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD_PASEK

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” ; poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=33ae71fc&&b=eebf8f602&&c=a29e0c03


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.