Konsultacje Lokalnej Grupy Działania w sprawie nowej strategii

IMG_4720 [800x600]

W dniach od 8 września do 25 września 2015 roku w dziewięciu gminach (Abramów, Firlej, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek i Serniki) odbyły się konsultacje społeczne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie tym LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” poszerzy swój obszar działania o trzy gminy: Abramów, Jeziorzany i Michów i obejmie swym zasięgiem 1 046 km2  i prawie 59 000 mieszkańców.

Odbywające się spotkania są pierwszym etapem prac nad strategią w którym z udziałem społeczności lokalnych poszczególnych gmin, została dokonana analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w dziesięciu zakresach tematycznych istotnych dla funkcjonowania społeczności lokalnych na obszarze danej gminy.

Podczas spotkań uczestnicy dokonali również identyfikacji najistotniejszych, ich zdaniem, problemów które dzięki min. środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, winny być rozwiązywane do 2020 roku.

Odnieśli się również do grup mieszkańców, którzy wymagają największego wsparcia na ich terenie, poprzez podanie konkretnych działań, projektów jakie mogłyby być zrealizowane z udziałem tych grup.

Ważnym tematem spotkań był problem pobudzenia przedsiębiorczości na wsi.

Na spotkaniu mieszkańcy reprezentujący różne sektory od jednostek samorządu terytorialnego, poprzez stowarzyszenia, przedsiębiorców i koła gospodyń wiejskich aż do osób nie zaangażowanych w żadne grupy formalne, mięli okazję się zapoznać z głównymi założeniami PROW, jak również poznać bliższe szczegóły co do formy, kwoty i terminów w jakich będą się mogli ubiegać o dofinansowanie swoich pomysłów. Osoby mające już sprecyzowane plany projektowe, mogły na miejscu wypełnić fiszki projektowe, które zostaną wzięte pod uwagę przy ostatecznym opracowaniu strategii.

Zebrani zapoznali się również z planami Lokalnej Grupy Działania związanymi z własnymi projektami grupy mającymi na celu promocję obszaru czy pobudzenie ruchu turystycznego poprzez tworzenie produktów turystycznych skierowanych do różnych segmentów odbiorców. Jednym z największych wyzwań przed jakimi stanie  LGD w tym okresie będzie dokonanie inwentaryzacji, promocja, certyfikacja i wyjście poza teren LGD z produktami lokalnymi, które w chwili obecnej, mimo ze stanowią duży potencjał na obszarze LGD nie są dostatecznie rozpoznawalne.

Prowadzący spotkania dr Mariusz Sienkiewicz i pracownik biura LGD Leszek Zieliński oprócz przekazywanych informacji odpowiadali również na liczne pytania zebranych.

autor: Leszek Zieliński/LGD

 

 

 
Comments are closed.