14 jednostek straży gasiło halę w Agencji Rezerw Materiałowych

straz_cwiczenia002

W piątek 9 października strażacy gasili pożar w hali Agencji Rezerw Materiałowychw powiecie lubartowskim. Nikomu się nic nie stało bo były to ćwiczenia, które miały zgrać jednostki straży i służbratunkowych z powiatu lubartowskiego, Łęcznej i Lublina.

– Celem ćwiczeń było szkolenie strażaków z zakresu wiedzy operacyjnej, umiejętności posługiwania się sprzętem, rozwiązywania problemów operacyjnych na terenie działań bojowych, a także doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi służbami ratowniczymi. Gospodarz obiektu miał okazję praktycznego sprawdzenia przyjętych procedur w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, a także ewakuacji osób i mienia – tłumaczy Piotr Jabłoński z lubartowskiej straży.

Według scenariusza ćwiczeń powstał pożar w hali magazynowej wskutek niewłaściwego zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo – niebezpiecznych. Próba ugaszenia ognia przez pracowników przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych nie przyniosła rezultatu, ogień i dym rozprzestrzenił się na dużą powierzchnię stwarzając zagrożenie dla sąsiednich obiektów. Po przeprowadzonej ewakuacji pracowników okazało się, że brakuje dwóch osób.

Po ćwiczeniach dokonano ich podsumowania oraz oceny przez przedstawicieli jednostki nadrzędnej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Kierownika Składnicy.

W ćwiczeniach udział wzięły 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lubartowie, po jednym z JRG nr 4 w Lublinie i JRG w Łęcznej, jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemcach, 9 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego (Kamionka, Firlej, Pałecznica, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Nowa Wola, Uścimów, Wólka Rokicka, Przytoczno), a także pracownicy Agencji Rezerw Materiałowych, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie, przedstawiciele sąsiednich baz i gmin.

 
Comments are closed.