Partnerstwo na rzecz zatrudnienia

DSC_6781

Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz poradnictwa zawodowego zawiązały instytucje z ternu powiatu Lubartowskiego.

Podpisane partnerstwo ma formułę otwartą mogą do niego przystępować kolejne instytucje, fundacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy .

W pierwszym etapie przystąpiły do niego Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Lubelska Fundacja Rozwoju oddział w Lubartowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Cech Rzemiosł Różnych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie, Mamedia wydawca „Przeglądu Lubartowskiego”, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Pro-Educatio, Fundacja Razem Pro Publico Bono.

Podpisane partnerstwo ma formułę otwartą mogą do niego przystępować kolejne instytucje, fundacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy .

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Ryszard Smerdel zaprosił do Partnerstwa wszystkie jednostki samorządowe, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa i inne organizacje oraz przedstawił cele nowo utworzonego Partnerstwa, którymi są: promocja zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwój lokalnego rynku pracy; rozwoju poradnictwa zawodowego na terenie powiatu lubartowskiego; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez ich integrację, aktywizację społeczną i zawodową.

Podczas konferencji dokonano również wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonał Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik w asyście Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Ryszarda Smerdla oraz pana Lucjana Zbigniewa Tomasiaka. Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczona została Zofia Bąk, natomiast medale brązowe otrzymali: Agnieszka Filipowicz, Monika Kanadys, Anna Polak, Milena Puchacz –Majewska oraz Marcin Woliński.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.