Młodzież w konkursie o HIV/AIDS

aids

Pierwszego grudnia w Bursie Szkolnej w Lubartowie odbył się III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS organizowany przez Bursę Szkolną w Lubartowie oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lubartowie.

Głównym celem konkursu było propagowanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych młodzieży w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń wirusem HIV.

Dzień, w którym odbył się konkurs nie był przypadkowym. Właśnie 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Zważywszy na fakt, że od lat dziewięćdziesiątych o problemie HIV/AIDS mówi się bardzo mało i coraz mniej nie oznacza, że on nie istnieje. Jest wręcz przeciwnie. Ilość nowych zakażeń i zachorowań jest tak duża, że przybrała znamiona epidemii. Dlatego też propagowanie wśród młodych ludzi rzetelnej wiedzy z zakresu profilaktyki jest bardzo potrzebne i każda forma, w której to czynimy wzbogaca młodzież w niezbędną wiedzę na ten temat.

Całość imprezy, organizowanej już po raz trzeci, wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę prowadzoną systematycznie przez wszystkie szkoły i placówki.

Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W bieżącym roku do udziału zgłosiło się aż 7 drużyn, w tym dwie bursy z Lublina.

Każda drużyna przygotowała na konkurs  plakat promujący postawy i zachowania zdrowotne ograniczające ryzyko zakażenia wirusem HIV. Kolejnym etapem konkursu był test wiedzy z zakresu w/w problematyki, który młodzież rozwiązywała w Bursie Szkolnej pod czujnym okiem jury konkursu.

W czasie gdy jury sprawdzało testy, zaproszona młodzież skorzystała z poczęstunku przygotowanego przez wychowanków bursy i miała czas na rozmowy oraz wymianę doświadczeń.

Jury konkursu po podsumowaniu wyników testów poszczególnych drużyn i ocenie przyniesionych plakatów wyłoniło zwycięzców:

I miejsce –Zespół Szkół nr 2 im. Ks. P. K. Sanguszki w Lubartowie

II miejsce –Bursa Szkolna w Lubartowie

III miejsce – Zespół Szkół w Kocku

IV miejsce – Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie

V miejsce – Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie

VI miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie

VII miejsce – drużyna RCEZ w Lubartowie
Comments are closed.