Wspólne posiedzenie komisji Radnych w Niedźwiadzie

dokumenty

Radni Gminy Niedźwiada na wspólnej komisji będą obradować już czwartek. Czym się zajmą? Sprawdź

IX wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

4. Zapoznanie Komisji:

4.1 z uchwałą składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2016 rok.
4.2 z uchwałą składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia
Comments are closed.