W czwartek konsultacje z policjantami

policja_komenda

W najbliższy czwartek odbędą się Konsultacje Społeczne w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie.


Konsultacje są elementem tworzenia Mapy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie całego kraju. Z założenia w jej powstawaniu mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy – mówi Grzegorz Paśnik, lubartowskiej policji. Jej tworzenie opiera się m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mediów i innych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń istniejących na danym terenie.


https://www.facebook.com/nzozanamed/


Comments are closed.