Uczniowie wysoko w konkursie historycznym

olimpiada-solidarnosci

Emilia Jankiewicz, uczennica Zespołu Szkół im. P. K. Sanguszki, laureatką etapu wojewódzkiego konkursu „Olimpiada Solidarności”. 15 marca. w Lublinie odbył się wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Konkurs składa się z trzech etapów, w których łącznie udział wzięło około 3 tys. uczniów szkół średnich z ponad 330 szkół z całej Polski. W Lublinie w rywalizacji uczestniczyło 40 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Najwyższy wynik i I miejsce uzyskała Emilia Jankiewicz, uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, pracująca pod opieką Małgorzaty Sabat. Drugie miejsce zajął reprezentant I LO im. J. Zamoyskiego z Zamościa, a trzecie uczeń z II LO im. P. Firleja w Lubartowie. Ta trójka tworzy drużynę reprezentującą nasze województwo w ogólnopolskim finale. Opiekunem drużyny lubelskiej została pani Małgorzata Sabat. Laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez “LSCDN”, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkową atrakcją dla drużyn wojewódzkich będzie dwudniowa wizyta studyjna w Gdańsku, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią „Solidarności”. Finał, odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca 2016 roku w Krakowie, na którym wystąpi, między innymi dla naszych Olimpijczyków, zespół Raz Dwa Trzy – ambasador III edycji konkursu. Na laureatów, którzy wykażą się największą wiedzą na temat najnowszej historii Polski, czekają liczne nagrody: indeksy na Uniwersytet Warszawski, Jagielloński oraz Gdański, stypendia naukowe oraz bony na publikacje IPN. Laureatom i ich nauczycielom – opiekunom serdecznie gratulujemy.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.