Pół tysiąca może iść do wojska

komisja wojskowa

W powiecie lubartowskim zakończyła się już tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Ostatecznie Powiatowa Komisja Lekarska w Lubartowie orzekła kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej dla 571 osób, podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji.

Kategorię A otrzymało 91% osób, kategorię B – 2,2%, kategorię D – 4,9%, kategorię E – 1,9%.

Przypominamy co oznaczają poszczególne kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej. Kategoria “A” oznacza, że osoba jest zdolna do czynnej służby wojskowej, kategoria “B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  kategoria “D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

a  kategoria “E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej.

Uwaga! Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
Comments are closed.