Eko-technicy w Zespole Szkół w Ostrowie

P1110431

Uczniowie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim – gdzie kształci się przede wszystkim w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik handlowiec – od dawna angażują się w działania proekologiczne. Wpisującymi się w lokalne obchody Światowego Dnia Ziemi. Tak było też w tym roku.

Szkolne konkursy, akcje sprzątania świata, pielęgnacja zieleni wokół szkoły to przejawy troski o dobro naszej planety na miarę uczniowskich możliwości. Uczniowie również w tym roku zadbali o zaakcentowanie Światowego Dnia Ziemi.

Pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Anny Szczuki, Edyty Petryszak i  Rafała Wójtowicza zorganizowali konkurs geograficzny, adresowany do młodszych koleżanek i kolegów ze szkół gimnazjalnych. Połączony on został z prelekcją na temat zmian klimatu.

Konkurs odbył się 21 kwietnia w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim . Uczniowie z okolicznych gimnazjów wykazali się obszerną wiedzą geograficzną na temat świata i Polski oraz umiejętnością interpretowania mapy. Nagrody niewątpliwie ucieszyły zwycięzców, a organizatorzy zapowiedzieli kontynuację konkursu w kolejnych latach.

W tym dniu odbyło się także spotkanie młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów Zespołu Szkół z przedstawicielami Polskiego Klubu Ekologicznego.

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Antoni Polonis wygłosił wykład na temat globalnego ocieplenia klimatu i jego wpływu na środowisko, a Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, pan Czesław Dąbrowski wręczył nagrody młodzieży Zespołu Szkół za zaangażowanie w działalność ekologiczną.

Wyróżnionych zostało 15 uczniów, którym serdecznie gratulujemy i czekamy na inne proekologiczne inicjatywy.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.