Wysokie miejsce Jakuba Kudło w eliminacjach wojewódzkich

s 07_

Po raz czwarty z rzędu Jakub Kudło – uczeń czwartej klasy technikum zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie – wziął udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

XXXIX edycja konkursu odbyła się 28. kwietnia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) to konkurs popularyzujący przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Koordynatorem eliminacji wojewódzkich był Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW Związku OSP RP w Lublinie. Przewodniczącym komisji sędziowskiej i zarazem autorem wszystkich pytań był bryg. Marek Dziedzic.

Jakub ostatni raz reprezentował Szkołę w tym Turnieju. Ostatecznie zajął wysokie VI. miejsce i odebrał podziękowania z rąk Mariana Starownika – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i bryg. Szczepana Goławskiego – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Dowiedzmy się co Kuba powiedział w krótkiej rozmowie reasumującej jego udział.

Eliza Gradzińska – Po raz ostatni bierzesz udział w konkursie. Jak podsumujesz, ocenisz swoje uczestnictwo w Turnieju?

Jakub Kudło – Mogło być lepiej… Ale na pewno warto było.

EG – Co sprawiło Ci największą trudność?

JK – Zapamiętanie dat. Chodzi o daty z historii pożarnictwa.

EG – Czy dużo czasu poświęciłeś na naukę?

JK – W tym roku może troszeczkę mniej ale co roku cały czas coś trzeba było się nauczyć, żeby być na bieżąco. Nie można zostać w miejscu.

EG – Jakie masz dobre, fajne wspomnienia z konkursu?

JK – Nowe znajomości. Przygoda. Interesujące wyjazdy.

EG – Dlaczego warto było wziąć udział w konkursie?

JK – Wydaje mi się, że jest to szansa na powiększenie swojej wiedzy i zainteresowań oraz ewentualnych przyszłych, dalszych korzyści.

EG – Czyli myślałeś o kształceniu się w kierunku związanym z pożarnictwem?

JK – Tak, myślałem. Nieprzerwanie od szóstej klasy szkoły podstawowej.

EG – Jakich rad udzieliłbyś swoim kolegom, koleżankom, którzy będą chcieli wziąć udział w kolejnych edycjach Turnieju?

JK – Przede wszystkim trzeba to lubić, interesować się tym i uczyć się tego, bo bez nauki to nic nie wyjdzie, gdyż poziom jest wysoki.

EG – Skąd czerpałeś wiedzę. Podaj źródło materiałów.

JK – Materiały pozyskiwałem od znajomych uczestników z poprzednich lat i z Internetu.

EG – Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, za trud i życzę powodzenia i spełnienia planów życiowych.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Jakubowi sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie RCEZ w Lubartowie na szczeblach miejskim, powiatowym, wojewódzkim i krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliza Gradzińska


https://interduo.pl/


Comments are closed.