Zmiany w Lubartowskiej Prokuraturze

prokuratura_rejonowa_lubartow

Magdalena Sochoń pokieruje Prokuraturą Rejonową w Lubartowie. Nowa szefowa lubartowskich prokuratorów trafiła do Lubartowa z Włodawy.

Dotychczasowy Prokurator Rejonowy Marcin Siwiec został zastępcą prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe. Marcin Szczepanowski jego dotychczasowy zastępca również przeniósł się do Lublina -będzie zastępcą szefa Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ. Zmiany kadrowe to pokłosie nowej ustawy o prokuraturze, która weszła w życie 4 marca tego roku. Dotychczasowym szefom prokuratur wygasły kadencje. Powołanie nowych musiało nastąpić do końca kwietnia.
Comments are closed.