Warsztaty dla rodziców w przedszkolu

20160510_163629

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie i rodzice uczniów klas I i II podjęli wspólną pracę podczas  warsztatów, poszukując systemowych i skutecznych sposobów motywowania uczniów do solidnej nauki.

Propozycje  nauczycieli i rodziców w wielu przypadkach się pokrywały. Obie grupy doceniały rolę pochwał i wszelkich pozytywnych wzmocnień. Stawiali na różnorodne konkursy i zawody, by młodzież mogła się wykazać swoimi talentami. Pedagodzy szczególnie akcentowali rolę edukacji w kształtowaniu ścieżki rozwoju uczniów.Natomiast rodzice podkreślali, że ich dzieci zbyt dużo czasu poświęcają  na rozrywkę (telewizja) i komunikację za pośrednictwem portali społecznościowych.  Ze spotkania wynikł jeden zasadniczy wniosek: w  uczniach drzemie wielki potencjał, który poprzez wspólne działania szkoła – dom można uruchomić i wykorzystać dla ich  wszechstronnego rozwoju.

Autor: Małgorzata Chlebiej


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.