Najlepsi technicy są z Lubartowa

DSCF0584

Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie zajęło dziesiąte miejsce w Polsce w Rankingu Techników STEM Perspektywy 2016. Jednocześnie lubartowska szkoła okazała się najlepszą placówką w całym województwie.

Ranking Techników STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum dwunastu maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymywała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.  Twórcy rankingu pod uwagę brali wyniki matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, rezultat obowiązkowej matury z matematyki oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. – To wielki sukces naszej szkoły. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów do studiów na kierunkach inżynierskich czy w naukach ścisłych. Bardzo cieszymy się, że ciężka praca całej społeczności została doceniona przez twórców tego zestawienia. Jesteśmy bardzo młodą szkołą i wierzę, że ten rezultat przyciągnie do nas kolejnych uczniów – mówi Anna Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie._DSC0186

Warto wspomnieć, że Technikum Zawodowe nr 2 od kilku lat regularnie melduje się w czołówkach różnego rodzaju rankingów. – Tak wysokie miejsce oznacza, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy nauczycieli udało się uzyskać bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Dzięki wsparciu organu prowadzącego mamy znakomicie wyposażone pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych. Wierzę, że w kolejnych latach poziom nauczania w naszym Technikum będzie jeszcze wyższy – dodaje Anna Wójtowicz.

Najlepsze technika w Polsce

  1. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie
  2. Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
  3. Technikum w ZSE w Radomiu

(…) 10. Technikum Zawodowe w ZS nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Najlepsze technika w województwie lubelskim

  1. Technikum Zawodowe w ZS nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie (10)
  2. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie (12)
  3. Technikum Chemiczne w ZSChiPS w Lublinie (25).

K. Kozioł


https://www.facebook.com/nzozanamed/


Comments are closed.