Sami sprawdzili jak działa starostwo

DSC_0078

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o przygotowaniach do obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Byliśmy w Starostwie Powiatowym, aby spotkać się z urzędnikami i poznać pracę pięciu wybranych wydziałów. W czwartek 2 czerwca odbyło się podsumowanie projektu, na którym gościliśmy Starostę Lubartowskiego Fryderyka Pułę i  Dyrektor Annę Wójtowicz. Na widowni znalazły sie również klasy Id i II g – relacjonują uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, zostaliśmy podzieleni na pięć grup. Wiedzę zdobywaliśmy w następujących wydziałach: Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty i Sportu, Wydział Spraw Społecznych – mówią uczestnicy akcji.

Zaproszeni goście mieli okazję dowiedzieć się, z czym możemy się zwrócić do poszczególnych wydziałów. Trudno jest zaprezentować w ciągu 60 minut wszystkie aspekty pracy urzędników. Uczniowie skupili się więc na wybranych sprawach. Przybliżyli procedury składania dokumentów, pokazaliśmy wzory potrzebnych wniosków i podań. Scharakteryzowaliśmy pracę wydziałów w formie filmów, prezentacji multimedialnych i referatów. Uczniowie mają nadzieje, że dzięki tej akcji udało im się przybliżyć pracę Starostwa Powiatowego i pokazać, że urząd nie musi kojarzyć się ze skomplikowanymi procedurami.

– Zachęcam wszystkich do czynnego udziału w życiu naszej lokalnej społeczności – powiedział Fryderyk Puła, starosta lubartowski.

teks: J. Malczewska


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.