Straż ma już działkę pod nową komendę

dzialkadlastrazy

Fryderyk Puła, starosta lubartowski, przekazał już działkę Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na nową siedzibę. O dalsze plany związane z budową nowej komendy zapytaliśmy bryg. mgr inż. Grzegorz Szyszko Komendanta SP w Lubartowie.

Panie Komendancie planowana budowa nowych obiektów dla komendy powiatowej w Lubartowie jest realizowana od kilku lat, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja?

skan 3 50

Działka pod nową siedzibę Komendy PSP w Lubartowie znajduje się przy obwodnicy Lubartowa.

Pierwsze pomysły budowy nowych obiektów dla KP PSP poza centrum miasta pojawiły się w 2010 r. Wytypowano wstępnie lokalizację i prowadzono działania zmierzające do formalnego przygotowania terenu. Dzięki współpracy z Wójtem Gminy Krzysztofem Kopyściem oraz Radą Gminy Lubartów udało się przeprowadzić zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od 2012 roku teren zlokalizowany w Wincentowie, tuż przy granicy z Miastem Lubartów został przeznaczony jako lokalizacja obiektów komendy powiatowej PSP. Od roku 2013 działania prowadziło Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Starosta Lubartowski Fryderyk Puła oraz Rada Powiatu podjęła uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do zakupu niezbędnego terenu. W roku 2014 interesujący nas obszar został zakupiony przez Starostwo Powiatowe. W bieżącym roku teren został przekazany na rzecz skarbu państwa, a następnie za zgodą wojewody otrzymaliśmy go jako Komanda Powiatowa PSP w Lubartowie w trwały zarząd. Oznacza to, że właścicielem terenu jest skarb państwa, a komenda może rozpocząć inwestycję. Taki jest obowiązujący stan prawny dla wszystkich obiektów będących w zasobach KP PSP.

Koszty takiej budowy są zapewne ogromne, kto będzie ją finansował?

Przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory przyczyniły się do realizacji poszczególnych etapów. Gmina Lubartów na swój koszt dokonała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a Starostwo Powiatowe zakupiło niezbędny teren. Nakłady poniesione dotychczas to ok .700 tys. zł.

Zabiegaliśmy w Komendzie Głównej PSP, by nasza inwestycja została wpisana na listę w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” i to się udało. Kolejną sprawą było przygotowanie środków na wykonanie dokumentacji projektowej. W projekcie budżetu na rok 2017 otrzymaliśmy 150 tys. z rządowego programu oraz 100 tys. zł od Wojewody Lubelskiego na przygotowanie dokumentacji. Tu też dziękuję osobom z Urzędu Wojewódzkiego za pomoc i wsparcie. Dopiero po wykonaniu dokumentacji, będzie można określić całkowity koszt budowy nowych obiektów. Na chwilę obecną szacujemy, że to kwota ok .18 mln zł.

Jaki jest harmonogram realizacji?

Pełna dokumentacja projektowo-techniczna powstanie w roku 2017. Mam nadzieję, że prace budowlane po przeprowadzeniu przetargu ruszą w roku 2018, a ich zakończenie przewidujemy na koniec 2019. Chcielibyśmy, aby majowy Dzień Strażaka 2020 odbył się już w nowym obiekcie. Myślę, że ten termin jest bardzo realny pod warunkiem, że wszystko będzie zgodnie z naszymi przewidywaniami.

Jak duży zespół pracuje nad przygotowaniem całości projektu?

Na pewno do tego zespołu można zaliczyć pracowników samorządów i urzędu tj: Gminy Lubartów, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Wojewódzkiego, z którymi wielokrotnie konsultowałem dokumentację, wspierali radą i uwagami.

W lubartowskiej komendzie projekt opracowuje sekcja do spraw technicznych. Posiadamy już wstępną koncepcję zagospodarowania całości terenu przeznaczonego pod budowę przygotowaną przez funkcjonariuszy z podziału bojowego, systemu codziennego oraz kierownictwa. Działamy w taki sposób, aby być przygotowanym na kolejne zadania jakie na nas czekają. Obecnie czekamy na zatwierdzenie budżetu na rok 2017, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie pełnej dokumentacji zamierzenia. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego niezbędny jest program funkcjonalno – użytkowy, który w dużej części już przygotowaliśmy. Myślę że przetarg zostanie ogłoszony w I kw. roku 2017.

Podsumowując , lubartowskim strażakom należy życzyć realizacji planów inwestycyjnych i otwarcia nowych obiektów na Dzień Strażaka w maju 2020 r.?

Dokładnie tak i jeszcze raz dziękuję wszystkim którzy przyczyniają się do tego, aby te nasze zamierzenia zostały zrealizowane.

Dziękuję za rozmowę.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.