Chińczycy zainwestują w bursztyn?

chinczycy-bursztyn-2

Czy bursztynowy sen w Niedźwiadzie stanie się rzeczywistością za sprawą Chińskich inwestorów? Grupa Chińskich biznesmenów ocenia możliwości inwestowania na Lubelszczyźnie. Na zaproszenie urzędu marszałkowskiego Chińczycy pojawili się w Niedźwiadzie.

– Zorganizowaliśmy tą wizytę aby ocenić możliwość zaangażowania się chińskiego biznesu w wydobycie i zagospodarowanie bursztynu. Jesteśmy na wstępnym etapie rozmów, ale obserwując zainteresowanie chińczyków rokowania są optymistyczne – mówi Członek Zarządu Województwa Paweł Nakonieczny. Zhou Aidi z chińskiej delegacji nie wyklucza możliwości inwestowania na Lubelszczyźnie. Oglądaliśmy lotnisko w Świdniku, interesują nas różne opcje. Widzimy tez wiele potencjalnych możliwości.

Ewentualne działania ułatwić mogą ostatnie działania na bursztynowym terenie. Dwie gminy z terenu powiatu lubartowskiego, Ostrówek i Niedźwiada, zmieniły plany zagospodarowania przestrzennego, tak aby na ich terenie można było wydobywać kopaliny, w tym cenny glaukonit i bursztyn. Według badań z lat 60-ych ubiegłego wieku właśnie na tym terenie Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu z Krakowa odkrył największe w Europie złoża amberu. Choć do tej pory nie udało się potwierdzić tych badań metodą wierceń, to chętni do prowadzenia odwiertów próbnych pojawiają się dość regularnie. Zmieniamy plan przede wszystkim na terenie niedoszłego lotniska ‚Niedźwiada” należących obecnie do samorządu województwa – mówi Wójt Gminy Niedźwiada Janusz Marzęda

Sytuacja na „bursztynonośnych terenach” gmin Niedźwiada i Ostrówek może zmienić się za sprawą decyzji na szczeblu centralnym. Jedna dotyczy planów zawieszenia opłat celnych na bursztyn importowany z Rosji. Druga dotyczy planów wprowadzenia płatnej koncesji na wszystkie rodzaje wydobycia oraz zwiększenie opłat za eksploatowanie złoża. To w opinii bursztynników spowoduje z kolei nieopłacalność wydobycia. Póki co chętnych na szukanie bursztynu nie brakuje.


https://interduo.pl/


Comments are closed.