Święto górników w Ostrowie Lubelskim

p1130161

Górnicy z Ostrowa Lubelskiego świętowali Barbórkę. „Barbórka” to tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia ,w dniu Świętej Barbary. Z tej okazji w środowisku górniczym odbywają się liczne uroczystości, głęboko osadzone w górniczych tradycjach.

Również w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, gdzie od ponad 40 lat kształcą się przyszli górnicy, kultywuje się tradycje związane z tym zawodem.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas kończących będą uczestniczyć w ceremonii „Skoku przez skórę” – w ten sposób symbolicznie zostaną włączeni do Stanu Górniczego.

Obrzęd przyjęcia zuchów do braci górniczej przeprowadzają „Stare Strzechy” czyli doświadczeni górnicy, którzy po upewnieniu się, że młodzi znają górniczy ”kodeks” i „będą stać na straży godności stanu górniczego, a sumiennym i ofiarnym spełnianiem swych obowiązków będą mu dodawać słusznej chwały” ,zezwalają młodym na skok przez skórę, rozpiętą przed bryłą węgla. Dalej następuje przypasanie tej skóry do bioder i uderzenie szpadą. Formuła wypowiadana przez Starszyznę ;”Bądź nam bratem i przyjacielem” oraz uścisk dłoni ostatecznie włączają lisa do górniczej społeczności. Pamiątką udziału w tej ceremonii jest podpis złożony w Księdze Gwareckiej. Uroczystość kończy wspólne odśpiewanie górniczego hymnu.

Ceremonia „Skoku przez skórę” to niecodzienny i widowiskowy element życia społeczności Zespołu Szkół, w którym rokrocznie uczestniczą znamienici goście.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: starosta powiatu lubartowskiego Fryderyk Puła, dyrektor d/s zarządzania zasobami ludzkimi w LW „Bogdanka” Agata Warda, kierownik d/s bhp w Lubelskim Węglu Bogdan Kowal, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz emerytowani nauczyciele zawodów górniczych.

Codzienność uczniów Zespołu Szkół, chcących związać swą przyszłość z górnictwem, to nauka i przygotowanie do pracy w wymagającym zawodzie. Bo górnicy to wyjątkowa grupa zawodowa. Wyróżnia ich zawodowa solidarność i szacunek do tradycji.

Bardzo wielu absolwentów Zespołu Szkół to górnicy – pracownicy L.W. „Bogdanka”. Również wielu przyszłych absolwentów właśnie tam podejmie pracę, aby zapewnić swoim rodzinom stabilność w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

W dniu Górniczego Święta pozdrawiamy Górniczą Brać tradycyjnym „Szczęść Boże!”.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.