Stypendia marszałka przyznane

4

9 grudnia 2016 roku Marszałek Województwa Lubelskiego nagrodził młodych ludzi osiągających znaczące sukcesy w nauce. Już po raz kolejny przyznał im stypendia naukowe. Aż 16 stypendium zostało przyznanych uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Jedno wyróżnienie trafiło do ucznia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

W roku szkolnym 2016/2017 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″. Ich celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów.
Aż 16 uczniów z ZS nr 2 zostało nagrodzonych. Stypendium otrzymał też Arkadiusz Urban z RCEZ w Lubartowie. Warto dodać, że warunkiem otrzymania stypendium były nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale i liczne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, a nawet wyróżniająca się aktywność na rzecz szkoły.
Rozdanie dyplomów miało miejsce w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W największej Sali widowiskowej w Lublinie uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów, m.in. z ust Wcemarszałka Województwa pana Krzysztofa Grabczuka, otrzymali listy gratulacyjne i wysłuchali krótkiego koncertu młodzieżowej orkiestry dętej z Bychawy. Stypendium wynosi 400 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy nauki w roku szkolnym 2016/2017. Otrzymało je około 800 uczniów z różnych szkół. Jesteśmy pewni, że stypendyści nie spoczną na laurach i dalej będą się pięknie rozwijać.

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego to na pewno osobisty sukces każdego z uczniów, ale i wielka duma Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie!

Tekst: red./Iwona Derecka- stypendystka


https://interduo.pl/


Comments are closed.