Sukces uczennicy RCEZ

rcez_logo

Joanna Pszczoła z klasy 4 Tek Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” osiągnęła najlepszy wynik  pośród uczestników w etapie regionalnym.

We wtorek 20 grundnia w Lublinie odbył się regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy), a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu byli laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez dyrektorów szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” z terenu województwa lubelskiego. Etap regionalny miał na celu wyłonienie 3 uczniów, którzy będą reprezentowali województwo lubelskie w etapie centralnym konkursu. Naszą szkołę reprezentowali Joanna Pszczoła z klasy 4 Tek i Damian Malaca z klasy 2 Tek.
Konkurs rozpoczął się o godzinie 11. Uczestnicy mieli za zadanie udzielenie odpowiedzi na 35 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Dwie uczestniczki zdobyły 34 punkty i zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Jedną z nich była uczennica RCEZ Joanna Pszczoła. Zwycięzcy, jak również pozostali uczestnicy konkursu, otrzymali  dyplomy uczestnictwa w etapie regionalnym oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Joasi i życzymy wytrwałości podczas przygotowań do kolejnego etapu konkursu, podczas którego zmierzy się z uczniami z całej Polski.

Tekst: Justyna Włosek
Comments are closed.