Chcą obronić samorządy

obrona-samorzadow

Kilkudziesięciu samorządowców z Powiatu Lubartowskiego, wójtowie i radni brali udział w nadzwyczajne sesji Sejmiku Województwa, jaka odbyła się w tym tygodniu w Lublinie. Radni przyjęli stanowisko w sprawie obrony polskiej samorządności.

Samorządowcy, którzy brali udział w obradach przybyli z transparentami z napisami: „Chcemy decydować samodzielnie o naszych małych ojczyznach”, „Politycy ręce precz od samorządów”, „Bronimy niezależności samorządów”, „Obywatele mają prawo decydować o wyborze wójta”.

Chodzi o pomysł wyeliminowania w walce o fotel burmistrza, wójta osób, które od dwóch kadencji sprawują te funkcje. To uderzy w Polską samorządność. W ten sposób część mieszkańców straci możliwość wolnego wyboru swojego przedstawiciela – mówili.

W obradach wziął udział Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i współtwórca polskiego samorządu

Jak się okazuje nowe przepisy sporo namieszały by także w samorządach w naszym regionie. O ponowny wybór nie mógłby się starać np burmistrz Lubartowa i Kocka a także część wójtów gmin powiatu lubartowskiego.

Głosami większości radnych (radni PiS zbojkotowali obrady) sejmik Województwa przyjął poniższe stanowisko.

„Sejmik Województwa Lubelskiego jako przedstawiciel wspólnoty samorządowej mieszkańców regionu wyraża niniejszym stanowczą dezaprobatę wobec przyjmowanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz podejmowanych inicjatyw, skutkujących ograniczaniem wpływu społeczności na zarządzenie sprawami o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Protestujemy przeciwko recydywie centralizmu w Polsce. (…) wyłączanie i ograniczanie przyznanych uprzednio zadań samorządów, np. w zakresie doradztwa rolniczego, ochrony środowiska, rozwijania bazy sportowej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, czy dystrybucji środków unijnych prowadzi w efekcie do ponownej centralizacji państwa i kumulacji środków publicznych w rękach decydentów w Warszawie. Dostrzegamy nadto niebezpieczną intencję nadmiernie głębokiej ingerencji administracji rządowej w organizowanie przez samorządy szkolnictwa i opieki zdrowotnej. Nie na taką politykę umawiali się wyborcy ze swoimi przedstawicielami.”

Obejrzyj w ZAMOŚĆ TV

 

 

 

 

 

 

 

 


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.