W piątek więcej kontroli kierowców

Policja

W piątek 31 marca na drodze krajowej nr 19 przeprowadzone będą wzmożone działania policyjne pod kryptonimem „Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 19” – informuje na swojej stronie Lubelska Policja. Kierowcy muszą mieć się na baczności bo szykuje się większa liczba kontroli.

– Chcemy poprawić stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszyć liczby wypadków drogowych, zminimalizować skutków tych zdarzeń – mówi Grzegorz Paśnik z lubartowskiej policji.

Na drodze krajowej nr 19 w piątek przeprowadzone będą wzmożone działania prewencyjno – kontrolne  pod kryptonimem „Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 19”.

Chodzi też o graniczenia ofiar śmiertelnych oraz ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości jazdy zarówno przez pojazdy osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe.

Równolegle policjanci będą prowadzili kampanie społeczną, skierowaną do kierujących pojazdami, informującą o nasileniu kontroli drogowych przez Policję.

Policjanci ruchu drogowego podczas wzmożonych działań będą:

–  zdecydowanie reagować  na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości jazdy

–  sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami oraz przestrzeganie obowiązku używania pasów i innych urządzeń bezpieczeństwa

– podejmować interwencje wobec uczestników ruchu popełniających inne przestępstwa i wykroczenia drogowe, w szczególności wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych (nieudzielanie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe skręcanie), a także wykroczenia pieszych i kierujących wobec pieszych

–  kontrolować przewożone ładunki pod kątem prawidłowego ich umieszczenia i zabezpieczenia

–  sprawdzać stan techniczny pojazdów, a zwłaszcza pojazdów ciężarowych i autobusów.


https://interduo.pl/


Comments are closed.