Radny Jakub Wróblewski na Forum Samorządowym: Będziemy żyli w państwie kierownika tego państwa

radny_jakub_wroblewski

Jakub Wróblewski, radny Rady Miasta w Lubartowie

Wystarczy wspomnieć, jak rząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi, gdzie powstało Narodowe Centrum Organizacji Pozarządowych, które wiadomo czemu będzie służyło. Czas najwyższy powiedzieć sobie i mieszkańcom jakie mogą być następne kroki. Będziemy żyli w państwie kierownika tego państwa. Będziemy żyli w strachu o byt naszych rodzin i o to czy będziemy mieli co włożyć do garnka. Wydaje mi się, że to co Państwo zaproponowali na Lubartowskim Forum Samorządowym powinno być kontynuowane. Powinniśmy to robić nie pod szyldem PSL, PO czy KOD tylko powinniśmy to robić my pod szyldem samorządowców, jako samorządowcy. Dlatego deklaruje wolę współpracy i współdziałania, ale występujemy jako Forum Samorządowe Powiatu Lubartowskiego, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale unikajmy szyldów partyjnych bo wtedy zawsze będzie nas łatwiej podzielić i skłócić.

Wypowiedź podczas spotkania inauguracyjnego Lubartowskiego Forum Samorządowego, które odbyło się 25 marca w Lubartowie.

http://oclubartow.pl


Comments are closed.