Szkoła w Rudnie ma nowy sztandar

rudno_sztandar_2017005

Pod koniec marca odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Józefa Niećko  w Rudnie.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Rudnie celebrowaną przez ks. proboszcza parafii. We wspólnym pochodzie wszyscy zebrani udali się do budynku szkolnego, gdzie  o godz.11 rozpoczęła się ceremonia nadania sztandaru uświetniona obecnością zaproszonych gości, reprezentujących władze oświatowe, wojewódzkie, samorządowe, powiatowe, gminne i związkowe.

Na uroczystość zostali również zaproszeni krewni patrona szkoły: Adam i Tadeusz Niećko,  dyrektorzy szkół z terenu gminy Michów oraz byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Rudnie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników tutejszej szkoły. Po odczytaniu historii szkoły w Rudnie sięgającej roku szkolnego 1927/1928 przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Michalak przekazała sztandar – symbol jedności rodziców i nauczycieli w dziele wychowania młodego pokolenia dyrektorowi szkoły podstawowej Elżbiecie Chomickiej, która oddała go w ręce społeczności szkolnej zobowiązującej się strzec jego honoru.

Przedstawiciele poszczególnych klas Szkoły Podstawowej w Rudnie w imieniu wszystkich uczniów ślubowali zdobywaną wiedzę i umiejętności  jak najlepiej wykorzystywać w codziennym  życiu, strzec wiernie honoru szkoły, sumienną pracą i nauką rozsławiać jej imię, być dobrym Polakiem, wiernym tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę  ojczystą, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, pracowitość, odwagę i prawdomówność oraz dochować wierności sztandarowi szkoły.

Po zakończeniu ceremonii przekazania sztandaru zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół w Rudnie. Inscenizacja przeplatana wierszami i piosenkami prezentowała trudną drogę życiową patrona szkoły Józefa Niećko, świadomego konieczności zdobywania wiedzy poprzez samokształcenie i wytężoną pracę. Człowieka, który własną pracą wybił się ponad przeciętność pomimo braku formalnego wykształcenia.

Jesteśmy przekonani, że dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnie Józef Niećko jest wzorem osobowym, symbolem samodzielności i niezależności oraz uporu w dążeniu do nieustannego poszerzania wiedzy i własnych horyzontów – mówi Janusz Jankowski, wójt Gminy Michów.

Fot. Gmina Michów


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.