Barbórka w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

DSC_0122

Zespole Szkół w obecności wyjątkowo licznej delegacja z kopalni na czele z Krzysztofem Szlagą – prezesem Zarządu LW „Bogdanka” odbyły się obchody górniczego święta. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i hymnu górniczego.

Jako pierwszy zabrał głos dyrektor Krzysztof Wąsala, który podkreślił, że w ciągu lat szkoła wykształciła 4000 absolwentów, przewinęło się przez nią 500 pracowników.

Od 1975 roku losy Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim są ściśle splecione z losami kopalni LW Bogdanka S.A., która przez ponad dwie dekady sprawowała patronat nad szkołą, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. Wielu absolwentów szkoły znalazło zatrudnienie na stanowiskach górniczych, w dozorze i administracji kopalni. Mimo różnych zawirowań ekonomicznych i administracyjnych, największa firma na Lubelszczyźnie pozostaje najważniejszym partnerem szkoły. Prognozy są znów bardzo optymistyczne ze względu na coraz lepsze wyniki ekonomiczne kopalni. W wyniku umów obustronnych ZS może liczyć na zatrudnienie swoich absolwentów, stypendia i inne formy wsparcia.

– Bardzo nas cieszy rozwijające się partnerstwo z kopalnią, realizujemy program stypendialny, projekt ”Przepustka do pracy” – mówił Krzysztof Wąsala, dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.  Dyrektor Wąsala szczególnie podziękował Agacie Wardzie za realizację wspólnych inicjatyw i stałe wsparcie, staroście Fryderykowi Pule, wicekuratorowi Eugeniuszowi Pelakowi, nauczycielom, rodzicom i uczniom.

Prezes Krzysztof Szlaga mówił o wieloletniej perspektywie rozwoju firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i gwarancji stabilności, jaką oferuje największy na Lubelszczyźnie zakład pracy, który obecnie zatrudnia ponad 5 tys. pracowników. Zapewnił, że jest w niej miejsce dla wielu absolwentów ZS.

Wręczono nagrody za rozgrywki sportowe, które towarzyszyły obchodom Dnia Górnika. Turniej piłki halowej o puchar Prezesa LW „Bogdanka” wygrała drużyna z Bogdanki, ale nagrodę dla najlepszego strzelca otrzymał Daniel Korol w barwach ZS. Rozstrzygnął się również Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży, w którym wystąpili uczniowie z sześciu zaprzyjaźnionych szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim, drugie – SP z Niedźwiady, a trzecie SP z Uścimowa. Wspomniano też o barbórkowym konkursie BHP, którego laureatem został Jacek Jedut z kl. 4G, a czwarte miejsce zajął Paweł Ksok z tej samej klasy. Uczniowie ci zostali już wcześniej uhonorowani nagrodami na gali barbórkowej w Bogdance.

W programie uroczystości nie mogło zabraknąć powtarzanego co roku, ale pięknego i niecodziennego obrzędu „Skok przez skórę” czyli symbolicznego przyjęcia Młodych Lisów – uczniów klas czwartych technikum – do szacownego grona górniczej braci. Tradycja ta jest starym obyczajem górniczo- hutniczym celebrowanym w dniu św. Barbary. W tym roku po raz kolejny inscenizację „Skoku przez skórę” przygotował z uczniami nauczyciel przedmiotów górniczych Zenon Dzioch.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta LW „Bogdanka” pod batutą Romana Kurzępy, która zawładnęła słuchaczami, prezentując imponujące brzmienie. Towarzyszyło ono również podczas hymnów, inscenizacji ”Skoku przez skórę”. Na koniec maestro zaproponował wysłuchanie koncertu orkiestry – w repertuarze znalazły się nie tylko poważne utwory górnicze i patriotyczne, ale też lekka muzyka filmowa czy standardy jazzowe.
Comments are closed.