Starostwo wydało pozwolenie na budowę nowej siedziby strażaków

Fot. Powiat Lubartowski

W grudniu pozwolenie na budowę nowej siedziby Powiatowej Straży Pożarnej podpisał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła i tym samym dał zielone światło na dalsze działanie lubartowskich strażaków. Przypomnijmy, że starania o nową siedzibę trwają od kilku lat. 

Pierwsze pomysły budowy nowych obiektów dla KP PSP poza centrum miasta pojawiły się w 2010 r. Wytypowano wstępnie lokalizację i prowadzono działania zmierzające do formalnego przygotowania terenu.

O potrzebie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej mówił już poprzedni Komendant Straży Pożarnej, Grzegorz Szyszko. Przypomnijmy, w roku ubiegłym Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie otrzymała od władz naszego powiatu, pod budowę nowej siedziby 3 działki zlokalizowane w Wincentowie. Dysponowanie gruntem było warunkiem rozpoczęcia procedury uzgodnień i opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Ten etap przegotowania inwestycji właśnie się zakończył. Decyzję o pozwoleniu na budowę, która umożliwia wszczęcie procedury wyboru wykonawcy i realizację robót budowlanych, Starosta Lubartowski wydał 18 grudnia tego roku.

Obecnie bardzo dużo czasu strażacy tracą na przebicie się przez zakorkowane ulice Lubartowa. Ze statystyk wynika, że bardzo dużo zdarzeń do których wyjeżdżają lubartowscy strażacy ma miejsce na obwodnicy. Zlokalizowanie komendy na działce, którą kupiło starostwo ułatwiło by dojazd do tych miejsc, bo po chwili od wyjazdu z jednostki strażackie auta byłyby już na obwodnicy.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.