To był dobry okres dla naszego powiatu – mówi Fryderyk Puła, starosta lubartowski w rozmowie z Przeglądem

fryderyk_pula

Udało się zrealizować wiele inwestycji, które mieliśmy w planach – mówi o 3 latach trwającej kadencji Fryderyk Puła, starosta lubartowski, w wywiadzie z Tomaszem Wójcikiem, redaktorem Przeglądu Lubartowskiego.

Panie Starosto, za nami 3 lata bieżącej kadencji samorządowej. Jakby Pan podsumował ten czas? Z jakich działań jest Pan najbardziej zadowolony?

Początek kadencji to realizacja inwestycji przygotowywanych jeszcze w kadencji 2010-2014. Rok 2015 był rokiem dużych inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Lubartowie. Mnie osobiście najbardziej ucieszyły prace w tej jednostce powiatu. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskano dofinansowanie w formie dotacji aż 1 mln  zł i pożyczki 1 mln 408 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad 3,5 mln zł. Największym zakresem robót objęty był zespół budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w którym wykonano m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej (767 szt. okien) wraz z montażem nawiewników, wymiana stolarki drzwiowej i montaż zaworów termostatycznych. Pozostałe prace przeprowadzono w 3 jednostkach oświatowych powiatu.

Drugie bardzo ważne zadanie to Remont oddziału ginekologiczno – położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Projekt realizowany przez SP ZOZ w Lubartowie przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln 100 tys. zł, z czego dofinansowanie z EFRR prawie 1,8 mln zł. Dotacja na wkład własny do projektu pochodziła z budżetu powiatu lubartowskiego.

Czy przygotowywane są dalsze prace modernizacyjne w szpitalu?

Tak. Już rozbudowano parking szpitalny. W ramach konwentu powiatów, przy współpracy z marszałkiem województwa lubelskiego, wypracowano założenia dofinansowania szpitali powiatowych ze środków unijnych. Lubartowski projekt uzyskał pozytywną ocenę planowanej inwestycji w „Systemie IOWISZ”. Na początku grudnia w Lubartowie został podpisany list intencyjny. Porozumienie podpisali: dyrektor Łukasz Semeniuka i Witalij Kimak Przewodniczącego Samborskiej Rady Rejonowej na Ukrainie. Współpraca transgraniczna to dodatkowa szansa na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów związanych z ochroną zdrowia.

Szpital codziennie udziela pomocy wielu potrzebującym. Czy posiada środki na zakup leków i sprzętu?

Potrzeby w dziedzinie zdrowia są bardzo duże. Sytuacja finansowa w ostatnim okresie uległa znacznej poprawie. Szpital przestał generować straty. W szpitalu wykonuje się drobne remonty i zakupy sprzętu medycznego. Część sprzętu pozyskano w formie darowizn. Sprzęt medyczny na Oddział Neonatologii przekazała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego Firma GASPOL S.A. w Lubartowie. Samorząd powiatowy w formie dotacji wspiera zakupy sprzętu. W tym roku z takiej dotacji zakupiono specjalistyczny sprzęt dla Oddziału Urologicznego.

Pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym to też zadania powiatu.

Tak. Kolejne ważne i trudne prace przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie. Trudne, bo spełnienie wymogów przeciwpożarowych w starych budynkach wymaga znacznych nakładów. Niepełnosprawni uczestnicy mają teraz do dyspozycji wyremontowane pomieszczenia i windę ułatwiającą poruszanie się po budynku. W Domu Pomocy Społecznej w Kocku udało się rozszerzyć zakres oferowanych usług. DPS oferował miejsca dla ludziom starszych i przewlekle somatycznie chorych. Teraz są miejsca również dla osób przewlekle psychicznie chore.

Specjalnością powiatu w ostatnich latach były duże inwestycje drogowe. Czy ten trend będzie kontynuowany?

Tak. Zamierzamy nadal prowadzić remonty naszych dróg. W tym roku największe prace prowadzone były w Jeziorzanach i Talczynie. Drogę i most w Jeziorzanach remontowano wykorzystując środki zewnętrzne tzw. rezerwy mostowej.

W miejscowości Talczyn (gm. Kock) na 1,2-kilometrowym odcinku wykonane zostało poszerzenie drogi i jej odwodnienie, a nawierzchnia zyskała nową warstwę asfaltu. Wartość inwestycji sięgnęła niemal 800 tys. zł, z czego ponad 500 tys. zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prowadzono też mniejsze remonty odcinków dróg: Dąbrówka- Kozłówka, Wólka Zabłocka-Kaznów, Rudno-Rawa- Giżyce, Antonin, Nowa Wola, Orzechów Kolonia czy prace na drogach powiatowych w gminie Niedźwiada. Niebawem ogłaszamy przetarg na przebudowę ul. Tysiąclecia w Lubartowie i odcinka drogi Skrobów – Kozłówka.

Drogi to pewnie jeszcze nie wszystko? Może jednak jakieś przykłady inwestycji?

Trudno wymienić wszystkie inwestycje, bo jest ich jeszcze trochę min. chodnik w Skrobowie, zakupy sprzętu dla zarządu dróg, remonty: łazienek w Kocku, w bursie szkolnej, prace w szkołach.

I jesteśmy przy oświacie. Dużo się mówiło ostatnio o zmianach w oświacie.

Od 20 lat powiat prowadzi szkoły ponadgimnazjalne w Kocku, Ostrowie Lubelskim i dwie w Lubartowie. Dodatkowo w Firleju prowadzimy ośrodek prowadzący kształcenie specjalne. Prawdziwe efekty zmian w oświacie można ocenić dopiero po kilku latach. W tej chwili mamy dobrze funkcjonujące szkoły ogólnokształcące i szeroką ofertę kształcenia zawodowego. W tym roku w klasach pierwszych naszych szkół zawodowych rozpoczęło naukę prawie 400 osób. Taki trend utrzymuje się w naszym powiecie od wielu lat. W następnym roku zamierzamy zainwestować ponad 3,5 mln zł w rozwój bazy i zakupy dla pracowni zawodowych RCEZ w Lubartowie i Technikum Informatycznego. Do wszystkich uczniów RCEZ i Zespołu Szkół nr 2 na ul. Chopina dedykowany jest kolejny projekt o wartości 3 mln zł.

O tym co znajdzie się w budżecie na rok 2018 dowiemy się niebawem. Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję za rozmowę. Dziękuje też wszystkim swoim współpracownikom.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.