Pierwszy węgiel z Ostrowa już w 2020 roku

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymał od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla ze złoża “Ostrów”. Pierwszy węgiel z Ostrowa Lubelskiego wydobędziemy w 2020 – zapowiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Bogdanka jest obecnie jedną z największych firm na Lubelszczyźnie. Nowa koncesja, jaką uzyskała firma pozwoli przedłużyć jej żywotność do 50 lat (z obecnych 25 lat). Nowe złoże “Ostrów” w obszarz górcznicym “Ludwin” pozwoli na zwiększenie wydobycia węgla. Szacuje się, że nowe złoże węgla to aż 186 mln ton tego czarnego paliwa.

O tym, że Bogdanka planuje wydobywać węgla z nowego złoża już w 2020 roku mówił Krzysztof Szlaga. Pierwszy węgiel już w 2020 roku pojedzie z Ostrowa. To będzie udostępnienie złoża infrastrukturą podziemną.  Eksploatacja złoża Ostrów planowana jest dwuetapowo. W pierwszej fazie eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W drugiej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża Ostrów planowane jest ok. 2032 roku.

Rozwój kopalni niewątpliwie wpłynie na rozwój części naszego regionu. Bogdanka wdrożyła już system zachęt dla przyszłych górników. Ma on na celu wyłuskiwanie najlepszych uczniów w szkole w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim – przyznaje prezes Szlaga. Prezes Bogdanki podkreślał, że ważne dla nich jest właśnie szkolnictwo zawodowe, które przygotowuje uczniów do pracy w kopalni.

Przypomnijmy, że w maju tego roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim a LW „Bogdanka”.

Na jego mocy został ustanowiony, program stypendialny dla najlepszych uczniów Technikum Zawodowego, kształcącego w zawodach bezpośrednio związanych z górnictwem jak również w zawodzie technik mechanik. Jest to obecnie kwota:1000 zł za semestr. Ponadto Kopalnia Węgla „Bogdanka” zobowiązała się do zatrudnienia w Lubelskim Węglu wyróżniających się absolwentów tuż po ukończeniu szkoły. Ci nowi pracownicy będą mogli liczyć na wsparcie kopalni, jeśli zechcą podjąć studia kierunkowe.

Współpraca szkoły w Ostrowie z kopalnią trwa już ponad 40 lat. Taka inwestycja „Bogdanki” w przyszłe kadry stwarza uczniom obiecującą perspektywę zdobycia stabilnej i satysfakcjonującej finansowo posady w firmie mającej wysokie notowania na rynku pracy w regionie i w Polsce.


https://interduo.pl/


Comments are closed.