Rozkopana Koźmińskiego i Krańcowa

koźminskiego rura

Po zakończeniu tej inwestycji wody mieszkańcom Lubartowa nie powinno zabraknąć nawet w przypadku dużej awarii. PGK buduje magistralę wodociągową drugostronnego zasilania w wodę Lubartowa.

Magistrala będzie przebiegała od ujęcia wody na ul. Nowodworskiej ulicami: Kozłowiecką, Krańcową, Koźmińskiego do  połączenia z istniejącą siecią wodociągową w ulicy Lubelskiej. Wybudowane zostanie około 2,5 km głównej sieci wodociągowej, przyłącza do istniejącej sieci oraz cała infrastruktura techniczna ze studzienkami, hydrantami czy komorami wodociągowymi.

Obecnie trwają roboty wzdłuż ul. Koźmińskiego i Krańcowej tu najważniejszym elementem będzie wykonanie przejścia pod torami kolejowymi. W związku z tym w ulicy Przemysłowej wykonywany jest przecisk pod przejazdem kolejowym bez wstrzymywania ruchu pociągów i szynobusów. Roboty ruszyły też na ul. Kozłowieckiej od strony drukarni DAKO.

Prowadzone prace utrudniają teraz nieco życie mieszkańcom ul. Krańcowej od strony przejazdu kolejowego, bo do położenia rury konieczne są głębokie wykopy. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie całej inwestycji przewidziano na wrzesień tego roku.


https://interduo.pl/


Comments are closed.