Samorządy wspólnie będą wspierać biznes

lubelskie.pl

Starostwo Powiatowe w Lubartowie zacieśnia współpracę z Samorząd Województwa Lubelskiego. Na początku marca, Fryderyk Puła, starosta lubartowski, podpisał deklarację o współpracy samorządów w celu rozwoju przedsiębiorczości.


Okazją do współpracy była konferencja „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siła regionu”, która odbyła się na początku marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Celem wydarzenia była dyskusja na temat dotychczasowych osiągnięć oraz planów gmin, powiatów i samorządu województwa lubelskiego w kontekście jakości współpracy z biznesem oraz dla biznesu.
– Twórzmy sieć kontaktów, działajmy w sieci, wykorzystujemy sieć lokalnych potencjałów do tworzenia silnej marki i silnej regionalnej gospodarki. Województwo Lubelskie chce być pionierem i liderem wdrażania systemowych rozwiązań na rzecz współpracy z biznesem. Musimy wspierać inne samorządy, Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, a realizowane jest na wzór najlepszych rozwiązań wspierających biznes – powiedział podczas konferencji Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.
Najważniejszą częścią konferencji było podpisanie podpisanie deklaracji współpracy z przedstawicielami starostw powiatowych. Chcąc rozszerzyć zasięg inicjatyw Biznes Lubelskie na poziom lokalny musimy dotrzeć bezpośrednio do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – podkreślali organizatorzy. Najważniejszy jest kapitał ludzki, więc naszym zadaniem jest wzmacnianie kompetencji zespołu, a tym samym coraz efektywniejsza praca samorządów w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów – powiedział Fryderyk Puła, starosta lubartowski.
Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego samorządy zadeklarowały pełne poparcie dla idei Biznes Lubelskie Lokalnie. To pierwszy w Polsce systemu współpracy pomiędzy samorządem wojewódzkim, a samorządami lokalnymi w zakresie wzmacniania rozwoju przedsiębiorczości i działań dotyczących wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.