Skandaliczna decyzja wojewody. Chce zdekomunizować „Bataliony Chłopskie”

bataliony_chlopskie

To skandal – mówią mieszkańcy Ostrowa Lubelskiego. Zbulwersowała ich informacja, że na liście przygotowanej przez pracowników wojewody i zaakceptowaną przez jego samego znalazł się “pomnik” Batalionów Chłopskich, który znajduje się w Ostrowie Lubelskim. Dzisiaj do mediów trafił apel Polskiego Stronnictwa Ludowego skierowany do Wojewody w tej sprawie.


– Słyszałem o tym. To skandal. Rozumiem, że wojewoda traktuje bohaterów z Batalionów Chłopskich na równi z komunistami – mówił Piotr, którego spotkaliśmy w centrum Ostrowa.
Lista, którą wojewoda lubelski przedstawił na stronach Urzędu Wojewódzkiego wzbudziła sporo kontrowersji. Tylko z gmin naszego regionu zniknąć ma aż dziewięć pomników i tablic historycznych (prezentujemy je w tabelce poniżej). W całym województwie jest to 103 tablice. Przypomnijmy, że to kolejny etap wprowadzania tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wcześniej samorządy zostały zobligowane do zmian nazewnictwa ulic. Teraz ustawa zakłada, że z krajobrazu historycznego Polski zniknąć mają tablice, pomniki, miejsca pamięci, które propagują formacje wojskowe walczące w imieniu władzy komunistycznej. Problem w tym, że na liście pomników do usunięcia znalazły się bardzo kontrowersyjne pozycje. To m.in pomniki i tablice upamiętaniające bohaterów z Batalionów Chłopskich. Nie byli to żołnierze komunistycznych władz, lecz uznani bohaterowie działający w latach 40-tych ubiegłego wieku.
Bataliony chłopskie W 1944 r. liczyły ok. 170 tys. żołnierzy i były drugą co do wielkości formacją konspiracyjną w Polsce. Głównym celem działania żołnierzy Batalionów Chłopskich była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Przeciwdziałając rabunkowej gospodarce wroga organizowano akcje dywersyjne, polegające na niszczeniu magazynów, niszczeniu akt kontyngentowych i kartotek w arbeitsamtach i gminach, rozpraszaniu spędów bydła, odbijaniu więźniów politycznych i chłopów wziętych na roboty do Niemiec, dokonywaniu wypadów na majątki pod zarządem niemieckim, karaniu urzędników zbyt gorliwie wypełniających obowiązki, likwidowaniu band rabunkowych i konfidentów. – Ci którzy narażali własne życie, często pomagając, szczególnie ludności wiejskiej, powinni mieć swoją pamięć chociażby w postaci pomników. Tak było do tej pory. W Ostrowie Lubelskim jest specjalne miejsce, gdzie upamiętnieni zostali walczący w formacji Batalionów Chłopskich. Tymczasem na liście pomników przedstawionej przez wojewodę znalazła się tablica upamiętniająca właśnie Bataliony Chłopskie. Docelowo usunięciem tych tablic zająć się powinny właściciele posesji. Mają na to czas do końca marca tego roku. Jeżeli tego nie zrobią to wojewoda zleci usunięcie pomnika i obciąży tym właściciela posesji.

BCh dekomunizacja

Gmina Kock
Tablica na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie. Napis: „W hołdzie poległym w walce o Polskę Ludową w 30-stą rocznicę powstania P.P.R. – społeczeństwo powiatu lubartowskiego”.
Gmina Serniki
Pomnik przy drodze powiatowej Serniki-Kolechowice, przy ogrodzeniu cmentarza parafialnego w Sernikach. Napis: „Pamięci Z.W.M-ców poległych dn. 1 maja 1947 r. w walce o utrzymanie władzy ludowej, (lista 7 nazwisk) ZNP-owcy Lubelszczyzny w X rocznicę powstania ZWM”.
Gmina Uścimów
Pomnik z tablicą pamiątkową na terenie lasów państwowych przy drodze gminnej w Rudce Starościańskiej. Napis: „Bohaterom PPR GL i AL. Działającym na terenie Rudki Starościańskiej w latach 1942-1944. Składa hołd społeczeństwo Lubelszczyzny 1958 r.”.
Obelisk z płytą pamiątkową przy drodze Ostrów – Białka w Jedlance Podleśnej. Napis: „Chwała pamięci st. sierż. Krawczyk Władysław żył lat 25 funkc. Służby Bezpieczeństwa poległ 4.1.1953 r. z rąk bandy reakcyjnego podziemia o utrwalanie władzy ludowej 25 rocznica MO i SB 7.10.1969 r.”.
Miasto Kock
Tablica na skraju wsi Annówka przy drodze krajowej Lublin – Białystok nr 19, na skraju lasu. Napis: „12 funkcjonariuszy MO i SB, którzy zginęli w walce z oddziałem AK (1 V 1945 r.)”.
Ostrów Lubelski
Tablica umieszczona na ścianie w byłym budynku straży pożarnej w miejscowości Bójki gmina Ostrów Lubelski.Napis: „PAMIĘCI BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM ARMII LUDOWEJ I BATALIONÓW CHŁOPSKICH KTÓRZY STOCZYLI ZWYCIĘSKI BÓJ Z BRYGADĄ SS „WIKING” W DNIU 6 MAJA 1944 ORAZ POMORDOWANYCH W AKCJACH I OBOZACH ZAGŁADY W ROCZNICĘ BITWY SPOŁECZEŃSTWO POWIATU LUBARTOWSKIEGO 6.V.1969”.
Tablica umieszczona na ścianie budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim należącym do powiatu lubartowskiego, ul. Unicka 5.Napis: „CZEŚĆ CHWAŁA BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM ARMII LUDOWEJ I GWARDII LUDOWEJ KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI W WALCE Z NAJEŹDŹCĄ HITLEROWSKIM O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI SPOŁECZEŃSTWO POWIATU LUBARTOWSKIEGO 9.V.1969”.
Obelisk na placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim należącym do powiatu lubartowskiego Napis: „1942 1945 BOHATEROM GL AL.”.
Pomnik przy ul. Królewskiej w Ostrowie Lubelskim.Napis: „DLA UPAMIĘTNIENIA AKCJI ZBROJNEJ, STOCZONEJ PRZEZ PARTYZANTÓW „BCH” GARNIZON OSTRÓW LUBELSKI Z HITLEROWCAMI W DNIU 6.V.1944R. W AKCJI TEJ POLEGLI: WAWRZYNIEC KOWAL ZYGFRYD KOROL STANISŁAW DASIUK LUDWIK KLEPKA EDWARD STRADOWSKI ZDZISŁAW ZIMNICKI CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.