Lekcja z prawa administracyjnego w praktyce

uczniowie_u_starosty_2018_010

Młodzież z technikum ekonomicznego z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej postanowiła, lekcje dotyczące prawa administracyjnego odbyć w praktyce. Pod koniec marca odwiedzili Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Zagadnienia prawa administracyjnego, tuż obok prawa cywilnego i gospodarczego to tylko niektóre elementy, jakie znajdują się w podstawie programowej technikum ekonomicznego. Ta praktyczna wiedza może przydać się uczniom tego technikum podczas egzaminu zawodowego, który zdawać będą już w czerwcu tego roku. Uczniowie uczą się, jakie są organy administracji samorządowej oraz jakie mają kompetencje, jakie są zasady postępowania administracyjnego czy też kto może być uczestnikiem takiego postępowania. Te i wiele innych kwestii zostało poruszonych przez Fryderyka Pułę, starostę lubartowskiego, który spotkał się na lekcji z prawa administracyjnego z młodzieżą RCEZ w Lubartowie. Uczniowie, mieli też okazję odwiedzić starostę w jego gabinecie, gdzie porozmawiali z Kazimierzem Sysiakiem, wicestarostą lubartowskim oraz Radosławem Guzem, członkiem Zarządu Powiatu.

Tematy związane z prawem administracyjnym to nie jedyne kwestie, jakie zostały poruszone z młodzieżą podczas spotkania w starostwie. Ci mogli wcielić się w role radnych powiatowych, gdzie na sali posiedzeń zadawali pytania staroście odnośnie bieżących działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe. Uczniów najbardziej interesowały inwestycje powiatu w okolicach ich miejsca zamieszkania. Tych było sporo. – Będziemy remontowali m.in drogę w Łucce i szereg innych dróg jak choćby od Skrobowa do Kozłówki – mówilł Starosta Puła. Co ciekawe młodzież zgłaszała swoje propozycje inwestycyjne. Uczniów interesowało też kto może zostać radnym i jak długo trwa kadencja rady, oraz zarządu powiatu.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.