Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

pierwsza sesja w powiecie -9

Zarząd Powiatu otrzymał dzisiaj od Rady Powiatu absolutorium za ubiegły rok. Z punktu widzenia finansów samorządowych i potrzeb naszych mieszkańców to kolejny dobry rok – mówił Fryderyk Puła, starosta lubartowski.

Dzisiejsza XXXIV sesja Rady Powiatu była szczególną sesją w tym roku. Radni zajmowali się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2017 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie.

– Rok 2017 to trzeci rok funkcjonowania samorządu powiatowego w obecnej kadencji. Z punktu widzenia finansów samorządowych i potrzeb naszych mieszkańców to kolejny dobry rok. Dobry, bo mimo bardzo dużego tempa inwestycyjnego kontynuowanego już od 8 lat utrzymujemy ten trend. Przypomnę, że inwestycje powiatu za lata 2014-
2016 to aż 39 mln zł – mówił dzisiaj Fryderyk Puła, starosta lubartowski. Szczególną wagę zarząd przywiązywał do prac na drogach powiatowych. Naszym zadaniem było utrzymanie bardzo dobrej współpracy z innymi samorządami dotyczącymi prac i planowania kolejnych projektów dotyczących naszych dróg powiatowych – dodał.

Podczas dzisiejszego głosowania Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium – 14 głosów za i 7 radnych wstrzymało się.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.