Młodzież z Kocka spotkała się z policjantami

Fot. policja

W Zespole Szkół w Kocku odbyło się spotkanie policjantów z gimnazjalistami w ramach akcji „Kreci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Tematem przewodnim pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich. Funkcjonariusze omówili zagadnienia dotyczące czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz zachowania świadczące o demoralizacji.

Wczoraj w Zespole Szkół w Kocku odbyły się spotkania policjantów z uczniami klas trzecich gimnazjum. Głównym tematem pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich. Funkcjonariusze wyjaśniali uczniom zagadnienia związane z przestępczością nieletnich, wskazali najczęstsze przyczyny zjawiska demoralizacji wśród młodzieży. Ponadto w trakcie spotkania policjanci przestrzegali młodzież przed podejmowaniem ryzykownych, nieprzemyślanych działań, które mogą mieć w przyszłości poważne konsekwencje prawne. Nie zabrakło również tematów związanych z problematyką uzależnień oraz bezpieczeństwem w sieci.

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom przekazanym podczas spotkania, młodzi ludzie, bogatsi o nową wiedzę, uchronią się od niebezpiecznych zdarzeń.


https://interduo.pl/


Comments are closed.