Nagrodzą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Leszkowska Biesiada Nadwieprzańska (fot. LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem)

Starostwo Powiatowe w Lubartowie przyzna w tym roku nagrody osobom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na wnioski w tej sprawie urząd czeka do 27 czerwca.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie w ten sposób chce docenić osoby, które w sposób szczególny zajmują się twórczością artystyczną na terenie naszego regionu a także działają na rzecz ochrony kultury.

Swoje propozycje może złożyć każdy. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 27 czerwca br. do godz. 15.00 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu do urzędu).


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.